Drukuj  
 

Wybierz autora
Język wpisu
Data
od
do

 
 
 
Tytuł publikacji Autor Data  
       
Szantaż klauzulami Konrad Szybalski2013-09-23Czytaj
    
Wypowiedzenie umowy o pracę nie chroni pracownika przed natychmiastowym zwolnieniemAndrzej Olaś2013-09-17Czytaj
    
Status prokurenta w spółce handlowej Natalia Ogrodniczak2013-08-28Czytaj
    
Skutki prawne wypowiedzenia zmieniającego dokonanego w formie ustnejSzymon Romanow2013-08-06Czytaj
    
Zmowy przetargowe - narzędzia przeciwdziałania Konrad Szybalski2013-08-01Czytaj
    
Prawo zamówień publicznych a możliwość aneksowania umów Dominika Kołodziejska - Koza2013-08-01Czytaj
    
Opodatkowanie węglowodorów Konrad Szybalski2013-07-22Czytaj
    
Wypadek w drodze do pracy i z pracy: obowiązki pracodawcyKonrad Szybalski2013-07-10Czytaj
    
Wybrane zadania zarządcy drogi w kształtowaniu i ochronie przestrzeni publicznejTomasz Gawarecki2013-07-03Czytaj
    
Odkrywanie ius przez sądy administracyjne w toku kontroli działalności administracji publicznej Tomasz Gawarecki2013-07-03Czytaj
    
Zwolnienie pracownika z powodu utraty zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jan Urbanowicz2013-07-03Czytaj
    
Skarga pauliańska i wspólnik spółki jawnej Szymon Romanow2013-07-01Czytaj
    
Zasady rozliczeń między wspólnikami spółki jawnejKamil Twardowski2013-05-17Czytaj
    
Czy pracownikom przysługują przerwy „na papierosa”?Kamil Twardowski2013-05-13Czytaj
    
Odszkodowanie od Lotniska Chopina (Warszawa-Okęcie) za hałasAgnieszka Kusznir - Kędzierska2013-04-04Czytaj
    
Zasiedzenie użytkowania wieczystego Szymon Romanow2013-04-01Czytaj
    
Prace na urządzeniach przesyłowych a brak zgody właścicielaKamil Twardowski2013-03-25Czytaj
    

Aprobata testu efektywności i odrzucenie warunku niezbędności dla oceny praktyki nożyc cenowych w świetle art. 102 TFUE

– glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości  z 17.02.2011 r.w sprawie C-52/09 Konkurrensverket v. TeliaSonera

Konrad Kohutek2012-11-04Czytaj
    
Ustawa o korytarzach przesyłowych a roszczenia właścicieli nieruchomościAgata Kaczor2012-09-15Czytaj
    
Wieloetapowość zezwolenia na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na przykładzie procesu inwestycyjno-budowlanego morskiej elektrowni wiatrowejTomasz Gawarecki2012-09-05Czytaj
    
New regulations enabling the offshore wind energy development in Poland: legal analysisTomasz Gawarecki
Radosław T. Skowron
2012-09-01Czytaj
    
Służebność przesyłu - roszczenia właścicieliAgata Kaczor2012-05-31Czytaj
    
Bariery prawne w procesie inwestycyjno – budowlanym farm wiatrowych typu offshore w PolsceTomasz Gawarecki2012-05-25Czytaj
    
Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęćKonrad Kohutek2012-01-01Czytaj
    
Strukturalne a skutkowe pojmowanie celów prawa konkurencji oraz jej istoty: rozbieżności sądów unijnych
Poz. 17
Wyrok TS z dnia 6 października 2009 r. w sprawach połączonych C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P i C-519/06 P
Konrad Kohutek2011-12-30Czytaj
    
Internetowa dystrybucja towarów w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych)Konrad Kohutek2011-11-30Czytaj
    
The impact of EU law on the creation of new categories of public administration entities phenomenon. The issue analysis with the Polish Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture as an example.Tomasz Gawarecki2011-10-31Czytaj
    
Odzyskiwanie znacjonalizowanych lasówMagdalena Tynkowska2011-09-06Czytaj
    
O outsourcingu i standaryzacji usług prawniczychRadosław T. Skowron2011-02-05Czytaj
    
Dopuszczalność odwołania kobiety w ciąży z funkcji członka zarządu spółki kapitałowejAndrzej Olaś2011-01-03Czytaj
    

Impact of the New Approach to Article 102 TFEU on the Enforcement of the Polish Prohibition of Dominant Position Abuse

Konrad Kohutek2010-12-31Czytaj
    

Shall selective, above-cost price cutting in the newspaper market be qualified as anticompetitive exclusion?

Case comment to the judgement of the Supreme Court of 19 August 2009 – Marquard Media Polska (Ref. No. III SK 5/09)

Konrad Kohutek2010-12-31Czytaj
    
Stosowanie selektywnych obniżek cenowych powyżej kosztów. Generalny koncept nadużycia wykluczającego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009.Konrad Kohutek2010-12-30Czytaj
    
Korytarze przesyłowe i ich znaczenie dla właścicieli nieruchomości zajętych pod urządzenia przesyłoweAgata Kaczor2010-12-22Czytaj
    
Naruszenie interesu publicznego a naruszenie konkurencji - rozważania na tle praktyk rynkowych dominantów Konrad Kohutek2010-07-30Czytaj
    
Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle prawa konkurencjiKonrad Kohutek2010-07-12Czytaj
    
Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji – Wytyczne Komisji Europejskiej z 2009 a stanowisko sądów wspólnotowychKonrad Kohutek2010-06-29Czytaj
    
E-lancing, czyli pracownicza rewolucjaRadosław T. Skowron2010-06-07Czytaj
    
Fałszowanie leków w Polsce zbrodnią bez kary?Dominika Kołodziejska - Koza2010-03-19Czytaj
    
Zarzut nadużycia pozycji dominującej na rynku usług weterynaryjnych  - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie (sygn. akt III SK 31/08)Konrad Kohutek2010-03-04Czytaj
    
Stosowanie cen rażąco niskich jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji  – glosa do  wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie T−340/03 France Télécom S.A. (dawniej Wanadoo Interactive S.A.)Konrad Kohutek2010-03-03Czytaj
    
A local government’s right to determine the conditions of operating on the market  for communal waste collection. Can such conditions lead to an anticompetitive foreclosure of that market?
Case comment to the judgement of the Supreme Court of 14 November 2008 – City Kalisz (Ref. No. III SK 9/08)
Konrad Kohutek2010-03-02Czytaj
    
Nadużycie pozycji dominującej – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 15.03.2007 r. w sprawie C–95/04 P British Airways plc.Konrad Kohutek2010-03-01Czytaj
    
Energetyka jądrowa to szansa na tańszy prądRadosław T. Skowron2010-01-27Czytaj
    
Odpowiedzialność organów administracji samorządowej za szkodę wyrządzoną inwestorowi w trakcie procesu inwestycyjnego2010-01-07Czytaj
    
Is a wind farm a public benefit investment? Practical tips against the latest decisions of administrative courts in Poland Radosław T. Skowron
Grzegorz Zawada
2009-10-05Czytaj
    
The impact of EURO 2012 on real estate market in PolandRadosław T. Skowron2009-10-02Czytaj
    
Transgraniczne łączenie się spółek w ramach Unii EuropejskiejAgata Stahlberger2009-09-24Czytaj
    

Akcjonariusz może głosować na odległość

Paweł Pucher2009-09-15Czytaj
    
Kto ma płacić za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?Radosław T. Skowron2009-09-14Czytaj
    
Jak odzyskać dług z pomocą firmy windykacyjnej?2009-09-01Czytaj
    
Tańszy i szybszy sposób podziału spółki kapitałowej2009-08-25Czytaj
    
Wybór formy prawnej korzystania z nieruchomości pod budowę farmy wiatrowejRadosław T. Skowron2009-08-19Czytaj
    
Dochowanie terminów w procedurze administracyjnej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych2009-08-14Czytaj
    
Czy polskie przepisy sprzyjają inwestycjom typu green building?Radosław T. Skowron2009-08-13Czytaj
    
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipoteceAgata Kaczor2009-08-11Czytaj
    
Równy dostęp pracowników do awansu i szkoleńMagdalena Tynkowska2009-07-10Czytaj
    
Zagraniczny pracodawca - o międzynarodowych stosunkach pracyRadosław T. Skowron2009-07-07Czytaj
    
Na jak długo można zawierać umowę o pracę na czas określony?Radosław T. Skowron2009-07-02Czytaj
    
Manipulowanie instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów WartościowychAdam Klimczyk2009-06-30Czytaj
    
Czy farma wiatrowa to inwestycja celu publicznego? Praktyczne wskazówki na tle ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych Radosław T. Skowron
Grzegorz Zawada
2009-06-15Czytaj
    
Zakres prawodawstwa Unii Europejskiej i jego wpływ na prawo krajowe2009-06-12Czytaj
    
Gminy powinny zaplanować zapotrzebowanie na energięGrzegorz Zawada2009-05-27Czytaj
    
Chaos w przepisach hamuje inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energiiRadosław T. Skowron2009-05-27Czytaj
    
Alternatywa sektora energetycznegoRadosław T. Skowron
Grzegorz Zawada
2009-05-26Czytaj
    

Finansowanie inwestycji w energię odnawialną

Michał Basiński2009-05-06Czytaj
    
Zatrudnianie menadżerów najwyższego szczeblaRadosław T. Skowron2009-04-27Czytaj
    
Produkcja energii z biomasy chroni środowisko naturalneRadosław T. Skowron
Grzegorz Zawada
2009-04-15Czytaj
    
When will the imposition of the requirement to co-finance the construction of necessary facilities constitute an abuse of a dominant position? - Case comment to the judgement of the Supreme Court of 5 January 2007Konrad Kohutek2009-03-30Czytaj
    
Warunki stosowania telepracyRadosław T. Skowron2009-03-25Czytaj
    
Law on protection of arable and forest land - an easier development of urban plots?Grzegorz Zawada2009-03-16Czytaj
    
Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi - nihil novi?Grzegorz Zawada2009-03-13Czytaj
    
Energia z biomasy - skomplikowany proces inwestycyjnyGrzegorz Zawada
Radosław T. Skowron
2009-02-23Czytaj
    
Legityacja wspólnoty mieszkaniowej do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości wspólnejRafał Wypiór2009-01-28Czytaj
    
Wsparcie dla czystej energiiGrzegorz Zawada
Radosław T. Skowron
2009-01-19Czytaj
    
Nieuchwytny pracodawca - prawo pracy a organizacja nowoczesnych korporacjiRadosław T. Skowron2009-01-12Czytaj
    
Real Estate Investment Trusts - czy Polska dogoni resztę Europy?Radosław T. Skowron2009-01-05Czytaj
    
Czy prawnicy są recesjoodporni?Radosław T. Skowron2008-12-30Czytaj
    
Niewłaściwa reprezentacja pracodawcy przy rozwiązaniu umowy o pracęRadosław T. Skowron2008-12-22Czytaj
    
Prawo do godziwego wynagrodzenia a roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia za pracęRadosław T. Skowron2008-12-19Czytaj
    
Grona przemysłowe a transfer technologiiAgata Stahlberger2008-12-12Czytaj
    
Nowy wymiar inwestycji w nieruchomościRadosław T. Skowron2008-12-08Czytaj
    
Leksykon nieruchomościAgata Kaczor
Adam Klimczyk
Paweł Pucher
2008-12-01Czytaj
    
Paying the price for a bad billPaweł Pucher2008-11-24Czytaj
    
Dynamics of discrimination in employment relationsRadosław T. Skowron2008-11-16Czytaj
    
Dyskryminacja w zatrudnieniu na przykładzie ogłoszeń rekrutacyjnychRadosław T. Skowron2008-11-14Czytaj
    
Zgoda urbanistyczna - przełom czy mrzonka?Zbigniew Barwina2008-11-06Czytaj
    
Ochrona przed hałasem w trakcie realizacji inwestycji2008-11-03Czytaj
    
Międzynarodowa optymalizacja podatkowa w sektorze nieruchomościMichał Mąka2008-11-03Czytaj
    
Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej2008-10-31Czytaj
    
Umowy społeczne - nowe podejście sądów pracyAdam Klimczyk2008-10-27Czytaj
    
Environment Insurance a proces inwestycyjny w sektorze nieruchomościRadosław T. Skowron2008-10-06Czytaj
    
Inwestycje w nieruchomości w ramach private bankingu2008-09-01Czytaj
    
Skarb Państwa odpowie za złą ustawę?Paweł Pucher2008-09-01Czytaj
    
Title insurance - ochrona inwestycjiRadosław T. Skowron2008-08-11Czytaj
    
Towar, którym nie można handlować w Unii Europejskiej2008-08-08Czytaj
    
Inwestorzy myślą o odszkodowaniachPaweł Pucher2008-07-22Czytaj
    
Połączenie zawodów prawniczych. Zniesienie różnic? Wzmocnienie pozycji?Rafał Wypiór2008-06-27Czytaj
    
Lepiej dobrowolnie czy przymusowo? Kilka uwag nad nowymi, starymi pomysłami regulacji umowy deweloperskiej2008-06-19Czytaj
    
System dystrybucji selektywnej w porządku wspólnotowego prawa konkurencjiKonrad Kohutek2008-06-01Czytaj
    
Quo vadis iustitia?2008-05-29Czytaj
    
Property law: the disadvantages of perpetual usufruct from the investor's viewpoint (part II)Radosław T. Skowron2008-04-20Czytaj
    
Property law: the disadvantages of perpetual usufruct from the investor's viewpoint (part I)Radosław T. Skowron2008-04-09Czytaj
    
Ograniczenia wertykalne na gruncie wspólnotowego prawa konkurencjiKonrad Kohutek2008-04-01Czytaj
    
Służebność przesyłu niewiele zmieniRafał Wypiór2008-03-10Czytaj
    
W tym szaleństwie jest metoda?2008-02-27Czytaj
    
Portale internetowe a ochrona danych osobowychAgata Kaczor2008-02-07Czytaj
    
Mieszkańcy mogą ubiegać się o odszkodowanieRafał Wypiór2008-02-04Czytaj
    
Komentarz do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, LEX 2008Konrad Kohutek2008-01-01Czytaj
    
Zawieszenie działalności banku. Ocena dopuszczalności zawieszenia działalności banku w oparciu o niezrewidowany przez audytora bilans tego bankuKonrad Kohutek2008-01-01Czytaj
    
Wszczęcie głównego postępowania upadłościowego przez sąd krajowy posiadający jurysdykcję międzynarodową (w rozumieniu rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000)Konrad Kohutek2007-12-01Czytaj
    

Rynek usług prawniczych a działalność legislacyjna ustawodawcy

Adam Klimczyk2007-11-13Czytaj
    
Państwo w spółkach kapitałowychPaweł Pucher2007-11-09Czytaj
    
Inwestorzy będą mieli prościej, łatwiej
i szybciej
Grzegorz Zawada2007-11-06Czytaj
    
Spółki Skarbu Państwa: wymiana zarządów najwcześniej w styczniuPaweł Pucher2007-10-23Czytaj
    
Fee fracasGrzegorz Zawada2007-10-15Czytaj
    
Kara umowna we współczesnych stosunkach pracyRadosław T. Skowron2007-10-15Czytaj
    
Odwołania i zwolnienia członka zarządu dokonuje się łączniePaweł Pucher2007-10-08Czytaj
    
Za szkodę wyrządzoną spółce prezes może odpowiadać jak pracownikPaweł Pucher
Radosław T. Skowron
2007-07-06Czytaj
    
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 10 stycznia 2006r., I PK 97/05
Radosław T. Skowron2007-06-30Czytaj
    
Kultura pracy Pro Bono
w Stanach Zjednoczonych
Radosław T. Skowron2007-03-30Czytaj
    
Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)Konrad Kohutek2007-01-01Czytaj
    
Komentarz do rozporządzenia Rady WE nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG)Konrad Kohutek2007-01-01Czytaj
    
Komentarz do Rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowegoKonrad Kohutek2007-01-01Czytaj
    
Kary nakładane na przedsiębiorcę za naruszenie zasad konkurencjiKonrad Kohutek2006-12-01Czytaj
    
Zasady i kryteria wymierzania kar nakładanych przez Komisję Europejską za naruszenie wspólnotowych reguł konkurencjiKonrad Kohutek2006-10-01Czytaj
    
Rada administrująca w spółce europejskiej – zagadnienia wybraneKonrad Kohutek2006-10-01Czytaj
    
Uprawnienia Komisji Europejskiej do kontroli przedsiębiorstwa w postępowaniu w sprawie o naruszenie art. 81 i 82 TraktatuKonrad Kohutek2006-09-01Czytaj
    
Ochrona wierzycieli spółki europejskiej przy przeniesieniu jej siedziby statutowej do innego państwa członkowskiegoKonrad Kohutek2006-09-01Czytaj
    
"Ujawnienie informacji" jako przesłanka stosowania instytucji małego świadka koronnego z art. 60 § 3 i 4 k.k. (uwagi
na marginesie uchwały Sądu Najwyższego
z 29 października 2004 r. I KPZ 24/04)
Zbigniew Barwina2006-08-15Czytaj
    
Stosowanie reguł wspólnotowego prawa konkurencji przez sądy krajoweKonrad Kohutek2006-08-01Czytaj
    
Przyczyny cofnięcia koncesjiKonrad Kohutek2006-07-01Czytaj
    
Uprawnienia Komisji Europejskiej do żądania informacji w postępowaniu w sprawie naruszenia art. 81 i 82 TraktatuKonrad Kohutek2006-07-01Czytaj
    
Przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorcą jako forma koncentracji podlegająca zgłoszeniuKonrad Kohutek2006-07-01Czytaj
    
Propozycje zobowiązań przedsiębiorstw składanych Komisji Europejskiej jako sposób polubownego załatwienia sprawy naruszenia art. 81 lub 82 TraktatuKonrad Kohutek2006-05-01Czytaj
    
Stosunek między art. 81 i 82 Traktatu a krajowym prawem konkurencji (reguły konwergencji)Konrad Kohutek2006-04-01Czytaj
    
Stosowanie art. 81 TWE po reformie wspólnotowego prawa konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji przedsiębiorstw)Konrad Kohutek2006-03-01Czytaj
    
Środki przysługujące Komisji w razie naruszenia wspólnotowych reguł konkurencjiKonrad Kohutek2006-02-01Czytaj
    
Niekonstytucyjność europejskiego nakazu aresztowania w prawie niemieckimZbigniew Barwina2006-01-30Czytaj
    
Komentarz do Rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 TraktatuKonrad Kohutek2006-01-01Czytaj
    
Nowe zbiorowe prawo pracyRadosław T. Skowron2005-11-26Czytaj
    
Telepraca – konsekwencje na gruncie prawa pracyRadosław T. Skowron2005-10-26Czytaj
    
Dyskryminacja ze względu na wiek
w stosunkach pracy
Radosław T. Skowron2005-09-21Czytaj
    
Romans w miejscu zatrudnieniaRadosław T. Skowron2005-08-13Czytaj
    
Zasady podejmowania działalności regulowanejKonrad Kohutek2005-06-01Czytaj
    
Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – wybrane zagadnieniaKonrad Kohutek2005-05-01Czytaj
    
Kryteria oceny koncentracji przedsiębiorstw w prawie antymonopolowym Unii EuropejskiejKonrad Kohutek2005-02-01Czytaj
    
Sanacja układowa banku w świetle przepisów prawa upadłościowego i naprawczegoKonrad Kohutek2005-01-01Czytaj
    
Komentarz do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustawKonrad Kohutek2005-01-01Czytaj
    
Komentarz do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (współautorstwo) przepisy z zakresu publicznego prawa bankowego oraz do przepisów z zakresu upadłościowego prawa bankowego (ustawa z dnia 20 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze)Konrad Kohutek2005-01-01Czytaj
    
Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentówKonrad Kohutek2005-01-01Czytaj
    
Sanacja banku w bankowych procedurach naprawczych i w postępowaniu upadłościowymKonrad Kohutek2005-01-01Czytaj
    
Kultura prawniczej pracy Pro Bono
w Stanach Zjednoczonych
Radosław T. Skowron2004-12-24Czytaj
    
Przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorstwem jako forma koncentracji w prawie antymonopolowym UEKonrad Kohutek2004-10-01Czytaj
    
Umowy o pracę na czas określony.
Czy dopuszczalne są takie umowy
na okres 15-20 lat?
Radosław T. Skowron2004-09-08Czytaj
    
Projekt ustawy o zasadach finansowania inwestycji mieszkaniowych – funkcje oraz mechanizmy stosowania wprowadzanych regulacjiKonrad Kohutek2004-09-01Czytaj
    
Europejskie Rady Zakładowe - Konkurencja dla związków zawodowych?Radosław T. Skowron2004-06-02Czytaj
    
Studia LL.M – Moda czy tradycjaRadosław T. Skowron2004-04-30Czytaj
    
Rankingi kancelarii prawniczych. Konieczność czy zbytek.Paweł Pucher
Radosław T. Skowron
2004-03-15Czytaj
    
Ochrona nabywców w projekcie ustawy o zasadach finansowania inwestycji mieszkaniowychKonrad Kohutek2004-02-01Czytaj
    
Po nowelizacji Kodeksu pracy - Kto ma udowodnić dyskryminację?Radosław T. Skowron2004-01-03Czytaj
    
Wszczęcie postępowania naprawczegoKonrad Kohutek2004-01-01Czytaj
    
Komentarz do ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustawKonrad Kohutek2004-01-01Czytaj
    
Komentarz do ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnejKonrad Kohutek2004-01-01Czytaj
    
Komentarz do ustawy z dnia 12 grudnia 2003 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (współautorstwo)Konrad Kohutek2004-01-01Czytaj
    
Komentarz do rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstwKonrad Kohutek2004-01-01Czytaj
    
Lokaut – nowoczesna forma prowadzenia sporów zbiorowychRadosław T. Skowron2003-08-22Czytaj
    
Zawód na wolnym rynkuRadosław T. Skowron2003-04-16Czytaj
    
Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy a regulacje polskiego i europejskiego prawa subwencyjnegoKonrad Kohutek2003-04-01Czytaj
    
Rankingi prawników i kancelarii prawniczych. Jak to robią w Niemczech?Paweł Pucher2003-03-04Czytaj
    
Komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznychKonrad Kohutek2003-01-01Czytaj
    
Komentarz do ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej PolskiejKonrad Kohutek2002-01-01Czytaj
    
Dopuszczalność zaskarżania uchwał zarządu komisarycznego banku na podstawie art. 422 i 425 k.s.h.Konrad Kohutek2001-02-01Czytaj
    
Przymusowy wykup akcji w kodeksie spółek handlowychKonrad Kohutek2001-01-01Czytaj
    
Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego w dziedzinie ochrony konsumentaKonrad Kohutek2000-12-01Czytaj
    
Jak odzyskać dług z pomocą firmy windykacyjnej?
Odpowiada Agnieszka Pietrzak, adwokat w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher
Wypiór Adwokaci
Czytaj
    
 
 
 
 
 
 
 
                             
Strona główna
 
 | 
 
Kancelaria
 
 | 
 
Zespół
 
 | 
 
Publikacje
 | 
 
Obszary praktyk
 
 | 
 
Szkolenia
 
 | 
 
Klienci
 
 | 
 
Kariera
 
 | 
 
Kontakt
 
 | 
 
Nota prawna